Agrarische
kinderopvang
't Holthuisje

Filosofie

Kinderopvang ‘t Holthuisje biedt professionele kinderopvang aan in 2 verschillende kinderdagverblijven op een unieke landelijke locatie in de gemeente Bronckhorst en heeft ook nog een aparte BSO – locatie

Filosofie

Het pedagogisch beleid dat op al onze locaties gehanteerd wordt, kent vijf uitgangspunten:
1. Buiten
2. Ruimte
3. Respect
4. Individualiteit
5. Positiviteit

 

1. Buiten

Wij vinden het belangrijk dat kinderen veel buiten kunnen spelen. Daarom zijn onze buitenspeelterreinen ruim opgezet, grotendeels ingericht met natuurlijke materialen en zijn er dieren in en om het speelterrein aanwezig. We willen kinderen buiten de ruimte geven om zich spelenderwijs motorisch en sociaal te kunnen ontwikkelen en hen vooral ook oog voor detail en respect voor natuur en dier bijbrengen.

 

2. Ruimte

Wij gaan ervan uit dat iedereen door ruimte om zich heen te hebben, zich goed kan ontwikkelen. Daarom bieden we niet alleen buiten, maar ook binnen royale ruimtes aan waar diverse activiteiten kunnen plaatsvinden en waar verschillende speelhoekjes zijn gecreëerd. We zorgen voor ruimte, voor creatieve experimenten en het opdoen van nieuwe ervaringen die aansluiten bij de ontwikkeling van het kind.

 

3. Respect


Wij benaderen de kinderen respectvol vanuit de belevingswereld van het kind. We luisteren echt naar ze, nemen ze serieus en gaan in op hun vragen. We hebben oog voor de eigenheid van ieder kind.

 

4. Individualiteit


Ieder mens en dus ook ieder kind is uniek. Wij streven ernaar kinderen de mogelijkheid te geven vaardigheden te ontwikkelen en ervaringen op te doen die aansluiten bij hun eigen belangstelling en ontwikkelingsfase. Naast het onderhouden van individueel contact begeleiden wij het kind in de omgang met volwassenen en andere kinderen.

 

5. Posititiveit

Een positief zelfbeeld is de basis van de hele ontwikkeling. Ondanks verschillen in persoonlijkheid gaan we er bij ieder kind vanuit dat het van nature een goed persoon is. Daarom vinden we het belangrijk om te signaleren en op te merken wat het kind vraagt van ons als begeleiders/verzorgers en hoe we daar op een positieve manier mee om kunnen gaan. Wij proberen de kinderen veiligheid, vertrouwen en ruimte te bieden door ze zoveel mogelijk positief te benaderen en te stimuleren.

Koe

Bel of mail ons

T. 0575-451125
M. info@holthuisje.nl

Kinderopvang 't Holthuisje
Contactgegevens voor alle 3 de locaties:

Toldijkseweg 39
7221 DB Steenderen